ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)EUR CL.E INVE_NIENFUEU

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (INVE_NIENFUEU)

Performance

7 ημερών
0,00%
1 μηνός
-11,76%
3 μηνών
-11,83%
6 μηνών
-10,66%
1 έτους
0,00%
2 ετών
0,00%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις