ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND EUR INVE_EUINBOEU(E

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (INVE_EUINBOEU(E)

Performance

7 ημερών
0,06%
1 μηνός
-0,58%
3 μηνών
-0,82%
6 μηνών
0,29%
1 έτους
2,16%
2 ετών
3,16%
5 ετών
7,26%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις