ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP ILIGHDICE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ILIGHDICE)

Performance

7 ημερών
-1,23%
1 μηνός
0,59%
3 μηνών
4,24%
6 μηνών
9,54%
1 έτους
23,35%
2 ετών
20,03%
5 ετών
44,70%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις