ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

NN (L) FIRST CLASS PROTECTION P CAP (EUR) ILIFCPE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ILIFCPE)

Performance

7 ημερών
-1,49%
1 μηνός
-1,68%
3 μηνών
-1,40%
6 μηνών
-0,83%
1 έτους
2,28%
2 ετών
-0,64%
5 ετών
-1,18%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις