ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

INTERAMERICAN (LF) FOF BALANCED BLEND GLOBAL ILFBBG

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ILFBBG)

Performance

7 ημερών
-1,74%
1 μηνός
-4,65%
3 μηνών
-4,65%
6 μηνών
-2,93%
1 έτους
1,99%
2 ετών
1,35%
5 ετών
12,69%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις