ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΧΑΟΥΣΜΟ-041016-05Χ-1.00 ΧΑΟΥΣΜΟ1

Real Time
EUR
Τελευταία τιμή:
Χαμ.-Υψηλ. 52 εβδ.
-

Ειδήσεις (ΧΑΟΥΣΜΟ1)

Performance

7 ημερών
1,20%
1 μηνός
2,96%
3 μηνών
-0,87%
6 μηνών
-3,81%
1 έτους
-4,26%
2 ετών
-2,22%
5 ετών
37,25%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις