ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ HEZEA

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (HEZEA)

Performance

7 ημερών
-0,42%
1 μηνός
-0,42%
3 μηνών
-1,02%
6 μηνών
0,18%
1 έτους
5,29%
2 ετών
6,99%
5 ετών
53,21%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις