ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ HEZE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (HEZE)

Performance

7 ημερών
-0,28%
1 μηνός
-0,28%
3 μηνών
-0,87%
6 μηνών
0,01%
1 έτους
4,35%
2 ετών
4,67%
5 ετών
53,21%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις