ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ HEZA

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (HEZA)

Performance

7 ημερών
-0,53%
1 μηνός
-0,82%
3 μηνών
-1,40%
6 μηνών
0,36%
1 έτους
5,69%
2 ετών
9,10%
5 ετών
53,21%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις