ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

HELLENIC FUTURE PLUS 2 (STANDARD) HELF2

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (HELF2)

Performance

7 ημερών
0,06%
1 μηνός
2,40%
3 μηνών
2,56%
6 μηνών
5,19%
1 έτους
14,15%
2 ετών
7,43%
5 ετών
22,46%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις