ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

HELLENIC FUTURE PLUS 1 (BASIC) HELF1

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (HELF1)

Performance

7 ημερών
0,08%
1 μηνός
0,72%
3 μηνών
0,88%
6 μηνών
1,70%
1 έτους
5,45%
2 ετών
2,53%
5 ετών
9,49%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις