ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND R HAMEEX

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (HAMEEX)

Performance

7 ημερών
-0,42%
1 μηνός
0,21%
3 μηνών
0,07%
6 μηνών
1,66%
1 έτους
6,59%
2 ετών
8,99%
5 ετών
42,41%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις