ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ R HAME

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (HAME)

Performance

7 ημερών
-0,35%
1 μηνός
-1,46%
3 μηνών
-3,07%
6 μηνών
-4,71%
1 έτους
-2,77%
2 ετών
4,29%
5 ετών
96,37%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις