ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

GOLDMSACHS US MORT BACK SEC PRTF CLA USD GUMBSPCU

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (GUMBSPCU)

Performance

7 ημερών
-0,14%
1 μηνός
-1,64%
3 μηνών
-3,49%
6 μηνών
-4,39%
1 έτους
-5,40%
2 ετών
-3,49%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις