ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND EUR GSGLPPIE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (GSGLPPIE)

Performance

7 ημερών
-0,09%
1 μηνός
-0,17%
3 μηνών
-1,28%
6 μηνών
-2,33%
1 έτους
-5,24%
2 ετών
-1,25%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις