ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORFOLIO CL.A USD GSGEPPCU

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (GSGEPPCU)

Performance

7 ημερών
0,50%
1 μηνός
-4,35%
3 μηνών
-2,17%
6 μηνών
0,81%
1 έτους
15,15%
2 ετών
37,83%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις