ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORFOLIO CL.A USD GSGEPPCU

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (GSGEPPCU)

Performance

7 ημερών
-0,08%
1 μηνός
-8,82%
3 μηνών
-7,04%
6 μηνών
-25,60%
1 έτους
-27,21%
2 ετών
-6,73%
5 ετών
19,65%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις