ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLE EUR GSECEPCE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (GSECEPCE)

Performance

7 ημερών
-2,36%
1 μηνός
-2,89%
3 μηνών
0,19%
6 μηνών
1,53%
1 έτους
18,49%
2 ετών
15,45%
5 ετών
35,56%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις