ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

GENERALI PENSION EMPHASIS GPE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (GPE)

Performance

7 ημερών
-0,02%
1 μηνός
-0,04%
3 μηνών
-0,05%
6 μηνών
0,43%
1 έτους
0,94%
2 ετών
1,11%
5 ετών
16,61%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις