ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΟΕΔ-ΣΤΘ-300142-24Χ-4,200-1,00 Δ051217Ε2

Real Time
EUR
Τελευταία τιμή:
Χαμ.-Υψηλ. 52 εβδ.
-

Ειδήσεις (Δ051217Ε2)

Performance

7 ημερών
0,00%
1 μηνός
0,00%
3 μηνών
0,00%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%
2 ετών
0,00%
5 ετών
32,34%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις