ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΟΕΔ-ΣΤΘ-300133-15Χ-3,900-1,00 Δ051217Γ2

Real Time
EUR
Τελευταία τιμή:
Χαμ.-Υψηλ. 52 εβδ.
-

Ειδήσεις (Δ051217Γ2)

Performance

7 ημερών
0,00%
1 μηνός
0,00%
3 μηνών
0,00%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%
2 ετών
0,00%
5 ετών
32,34%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις