ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΟΕΔ-ΣΤΘ-300128-10Χ-3,750-1,00 Δ051217Β2

Real Time
EUR
Τελευταία τιμή:
Χαμ.-Υψηλ. 52 εβδ.
-

Ειδήσεις (Δ051217Β2)

Performance

7 ημερών
0,00%
1 μηνός
0,00%
3 μηνών
0,00%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%
2 ετών
0,00%
5 ετών
-12,67%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις