ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΕΔ-050221-10Χ-1000,00 Δ050221Α2

Real Time
EUR
Τελευταία τιμή:
Χαμ.-Υψηλ. 52 εβδ.
-

Ειδήσεις (Δ050221Α2)

Performance

7 ημερών
0,00%
1 μηνός
0,00%
3 μηνών
0,00%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%
2 ετών
0,00%
5 ετών
32,34%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις