ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΕΔ-040220-15Χ-1000,00 Δ040220Α2

Real Time
EUR
Τελευταία τιμή:
Χαμ.-Υψηλ. 52 εβδ.
-

Ειδήσεις (Δ040220Α2)

Performance

7 ημερών
0,00%
1 μηνός
0,00%
3 μηνών
0,00%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%
2 ετών
0,00%
5 ετών
22,97%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις