ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND USD FBDFU

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (FBDFU)

Performance

7 ημερών
-2,70%
1 μηνός
-13,77%
3 μηνών
-17,76%
6 μηνών
-21,46%
1 έτους
-30,28%
2 ετών
-6,06%
5 ετών
12,38%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις