ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Ευρώ / Ρινγκίτ (Fixing ΕΚΤ) EURMYRFIX

Τελευταία τιμή:
Χαμ.-Υψηλ. 52 εβδ.
-

Ειδήσεις (EURMYRFIX)

Performance

7 ημερών
0,31%
1 μηνός
1,76%
3 μηνών
4,70%
6 μηνών
6,52%
1 έτους
2,75%
2 ετών
17,31%
5 ετών
19,12%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις