ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Ευρώ / Λίτας (Fixing ΕΚΤ) EURLTLFIX

Τελευταία τιμή:
Χαμ.-Υψηλ. 52 εβδ.
-

Ειδήσεις (EURLTLFIX)

Performance

7 ημερών
0,00%
1 μηνός
0,00%
3 μηνών
0,00%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%
2 ετών
4,60%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις