ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Ευρώ / Λεβ (Fixing ΕΚΤ) EURBGNFIX

Τελευταία τιμή:
Χαμ.-Υψηλ. 52 εβδ.
-

Ειδήσεις (EURBGNFIX)

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις