ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ETEPDM

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ETEPDM)

Performance

7 ημερών
-0,27%
1 μηνός
0,32%
3 μηνών
2,41%
6 μηνών
3,58%
1 έτους
9,44%
2 ετών
-1,02%
5 ετών
19,17%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις