ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-HEALTH-R EUR EPEEM

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (EPEEM)

Performance

7 ημερών
-2,29%
1 μηνός
-9,31%
3 μηνών
-7,75%
6 μηνών
-4,59%
1 έτους
4,18%
2 ετών
7,51%
5 ετών
42,93%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις