ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-CLEAN ENERGY-R EUR EPEE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (EPEE)

Performance

7 ημερών
2,41%
1 μηνός
-0,18%
3 μηνών
5,48%
6 μηνών
13,02%
1 έτους
4,60%
2 ετών
50,35%
5 ετών
52,63%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις