ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ AΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EPAMEI

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (EPAMEI)

Performance

7 ημερών
0,58%
1 μηνός
9,45%
3 μηνών
5,79%
6 μηνών
3,30%
1 έτους
9,67%
2 ετών
10,40%
5 ετών
52,73%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις