ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO EIGBBFOFM

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (EIGBBFOFM)

Performance

7 ημερών
-0,40%
1 μηνός
-1,86%
3 μηνών
-2,40%
6 μηνών
-0,96%
1 έτους
4,05%
2 ετών
4,26%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις