ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) EHRBFR

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (EHRBFR)

Performance

7 ημερών
0,03%
1 μηνός
3,39%
3 μηνών
2,53%
6 μηνών
4,27%
1 έτους
13,92%
2 ετών
1,13%
5 ετών
31,40%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις