ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) EHRBFI

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (EHRBFI)

Performance

7 ημερών
-2,39%
1 μηνός
0,95%
3 μηνών
-0,11%
6 μηνών
1,87%
1 έτους
13,75%
2 ετών
1,04%
5 ετών
20,71%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις