ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ (Σ.Ε.C.T.S.) ΜIKTO DIEPETOTE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (DIEPETOTE)

Performance

7 ημερών
-0,05%
1 μηνός
1,85%
3 μηνών
1,37%
6 μηνών
1,85%
1 έτους
11,40%
2 ετών
6,42%
5 ετών
44,52%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις