ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ DIEDBC

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (DIEDBC)

Performance

7 ημερών
-0,95%
1 μηνός
-4,37%
3 μηνών
-0,95%
6 μηνών
-11,22%
1 έτους
-7,57%
2 ετών
28,41%
5 ετών
11,66%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις