ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EUR BLPSE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (BLPSE)

Performance

7 ημερών
0,00%
1 μηνός
-0,05%
3 μηνών
-0,17%
6 μηνών
-0,34%
1 έτους
-0,63%
2 ετών
-1,07%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις