ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO GVT EUR BLPEGBE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (BLPEGBE)

Performance

7 ημερών
-0,08%
1 μηνός
-1,25%
3 μηνών
-1,28%
6 μηνών
-3,22%
1 έτους
-4,48%
2 ετών
-1,82%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις