ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO CORP EUR BLPECBE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (BLPECBE)

Performance

7 ημερών
0,11%
1 μηνός
-1,07%
3 μηνών
-1,27%
6 μηνών
-2,41%
1 έτους
-1,79%
2 ετών
-0,40%
5 ετών
7,25%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις