ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BD EUROP CORP. EUR BLPEBOE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (BLPEBOE)

Performance

7 ημερών
-0,13%
1 μηνός
-0,29%
3 μηνών
-0,71%
6 μηνών
-1,02%
1 έτους
-0,40%
2 ετών
-0,52%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις