ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

B.N.P.PAM LUX PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC EUR BLPBE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (BLPBE)

Performance

7 ημερών
-0,49%
1 μηνός
-3,64%
3 μηνών
-4,05%
6 μηνών
-3,44%
1 έτους
1,71%
2 ετών
-2,53%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις