ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE HEDGED A2 EUR BGWAHA

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (BGWAHA)

Performance

7 ημερών
-2,28%
1 μηνός
-6,60%
3 μηνών
-9,15%
6 μηνών
-13,29%
1 έτους
-9,27%
2 ετών
13,37%
5 ετών
7,51%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις