ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE A2 USD BGWAAU

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (BGWAAU)

Performance

7 ημερών
0,32%
1 μηνός
-9,43%
3 μηνών
-9,89%
6 μηνών
-25,31%
1 έτους
-27,06%
2 ετών
-14,93%
5 ετών
-7,76%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις