ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE A2 USD BGWAAU

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (BGWAAU)

Performance

7 ημερών
-1,04%
1 μηνός
-3,85%
3 μηνών
-7,51%
6 μηνών
-10,37%
1 έτους
-6,18%
2 ετών
18,61%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις