ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE USD BEEFAU

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (BEEFAU)

Performance

7 ημερών
-2,06%
1 μηνός
-4,83%
3 μηνών
-20,74%
6 μηνών
-6,91%
1 έτους
5,29%
2 ετών
0,97%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις