ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΒΚΑΙΦΟ -260618-5Χ- 1,000.00 ΒΚΑΙΦΟ1

Real Time
EUR
Τελευταία τιμή:
Χαμ.-Υψηλ. 52 εβδ.
-

Ειδήσεις (ΒΚΑΙΦΟ1)

Performance

7 ημερών
2,32%
1 μηνός
4,86%
3 μηνών
-3,39%
6 μηνών
-5,46%
1 έτους
-10,32%
2 ετών
0,00%
5 ετών
5,45%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις