ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΒΚΑΙΦΟ -260618-5Χ- 1,000.00 ΒΚΑΙΦΟ1

Real Time
EUR
Τελευταία τιμή:
Χαμ.-Υψηλ. 52 εβδ.
-

Ειδήσεις (ΒΚΑΙΦΟ1)

Performance

7 ημερών
0,23%
1 μηνός
0,30%
3 μηνών
0,30%
6 μηνών
1,42%
1 έτους
8,84%
2 ετών
6,99%
5 ετών
421,35%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις