ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I ATOEI

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ATOEI)

Performance

7 ημερών
-0,35%
1 μηνός
-1,43%
3 μηνών
-3,00%
6 μηνών
-4,57%
1 έτους
-2,47%
2 ετών
4,93%
5 ετών
17,98%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις