ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ I ATGLMEI

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ATGLMEI)

Performance

7 ημερών
-1,89%
1 μηνός
-4,16%
3 μηνών
-1,22%
6 μηνών
-1,86%
1 έτους
9,19%
2 ετών
16,03%
5 ετών
17,98%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις