ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) ATEMMF

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ATEMMF)

Performance

7 ημερών
-0,04%
1 μηνός
-0,04%
3 μηνών
-0,04%
6 μηνών
-0,22%
1 έτους
-0,39%
2 ετών
-0,56%
5 ετών
17,98%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις