ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Ι ATEMI

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ATEMI)

Performance

7 ημερών
-0,42%
1 μηνός
0,26%
3 μηνών
0,19%
6 μηνών
1,96%
1 έτους
7,17%
2 ετών
10,22%
5 ετών
17,98%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις