ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ AOMKMD

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (AOMKMD)

Performance

7 ημερών
-0,25%
1 μηνός
-0,81%
3 μηνών
-1,36%
6 μηνών
-2,04%
1 έτους
-0,81%
2 ετών
-0,53%
5 ετών
79,77%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις